Ιστορικά στοιχεία

” … Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους φέρεται ιδρυθέν το 1840 ως Β΄ Δημοτικόν Σχολείον αρρένων Άργους, βιβλίο Μαθητολογίου όμως υπάρχει από το σχολικό έτος 1897-98.Στην αρχή λειτούργησε ως τριτάξιον, από το 1900-1929 ως τεταρτάξιον Δημ. Σχολείον των αρρένων, κατά το σχολικό έτος 1929-30 όπου δια νόμου εθεσπίσθη η μικτή εκπαίδευσις, ούτω το σχολείον έγινε Β΄μικτόν Δημοτικόν Σχολείον ή απλώς Β΄Δημοτικόν Σχολείον Άργους, ως τεταρτάξιον. Το σχολικόν έτος 1931-32 προήχθη εις πεντατάξιον, ενώ το 1952 προήχθη εις εξατάξιον, το 1962 προήχθη εις 10/θέσιον και τέλος το 1962 σε 12/θέσιο που λειτουργεί έως σήμερα.. Από της συστάσεως του σχολείου μέχρι τέλους του σχολικού έτους 1931-32 ελειτούργησε τούτο εις ιδιωτικάς οικίας επί μισθώσει.Το 1932 ανηγέρθη διώροφον μεγαλοπρεπές διδακτήριον, υπό υπουργού παιδείας Γεωργίου Παπανδρέου στη θέση Ξεριά (Ξηροπόταμος του Άργους) και εστεγάστη το 2ο Δημ. Σχολείο Άργους. Το 1987 ανεγέρθη νέα πτέρυγα με 9 αίθουσες απέναντι από το παλιό διδακτήριο και στο χώρο που χρησιμοποιείτο πρώτα σχολικός κήπος, επί υπουργού παιδείας Αντωνίου Τρίτση.Περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα εργαστηρίου κεραμικής και φωτογραφίας, βιβλιοθήκη, εργαστήριο φυσικής και χημείας.Ακόμη υπάρχει εσωτερικός χώρος στην είσοδο του κτιρίου που λειτουργεί ως αίθουσα εκδηλώσεων, γραφείο Δ/ντή, δασκάλων,κλπ….”

Το Σχολείο μας (παλαιό κτίριο) φιλοξένησε ένα τμήμα της Σχολής Αεροπορίας (νυν Σχολή Ικάρων) από τις 28 Οκτώβριου 1940  έως την 21 Απριλίου 1941,  και λειτούργησε ως Εκπαιδευτικό Κέντρο Ιπταμένων (Ε.Κ.Ι) πριν αναχωρήσει συντεταγμένα, ατμοπλοϊκώς για την Κρήτη και μετέπειτα για τη Μέση Ανατολή, ενώ για την πρακτική τους εκπαίδευση χρησιμοποιούσαν το αεροδρόμιο του Άργους.

Share Button