«Έχει ο καιρός γυρίσματα»

2 Δεκεμβρίου 2013 at 20:08

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, το τμήμα Γ2 του 12/θέσιου 2ου  Δημοτικού Σχολείου Άργους, πραγματοποιεί πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τις τέσσερις εποχές του χρόνου και τίτλο «Έχει ο καιρός γυρίσματα». Το πρόγραμμα θα έχει τέσσερις φάσεις (μία για κάθε εποχή). Σήμερα δημοσιεύουμε το πρώτο μέρος, με θέμα το  Φθινόπωρο.


Share Button