Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα

9 Δεκεμβρίου 2013 at 17:36

 

code-hour-final_all

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής με την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ (182942/Γ2/29-11-2013) διοργανώνουν την?Εβδομάδα Πληροφορικής: Ωρα Κώδικα?   μια εκπαιδευτική εβδομάδα για την Επιστήμη Η/Υ  & Πληροφορικής που διοργανώνουμε 9-15 Δεκεμβρίου 2013 στην Ελλάδα παράλληλα με τη δράση  «Ώρα Κώδικα» διεθνώς.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Share Button

“Έχει ο καιρός γυρίσματα”

2 Δεκεμβρίου 2013 at 20:08

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, το τμήμα Γ2 του 12/θέσιου 2ου  Δημοτικού Σχολείου Άργους, πραγματοποιεί πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τις τέσσερις εποχές του χρόνου και τίτλο “Έχει ο καιρός γυρίσματα”. Το πρόγραμμα θα έχει τέσσερις φάσεις (μία για κάθε εποχή). Σήμερα δημοσιεύουμε το πρώτο μέρος, με θέμα το  Φθινόπωρο.


Share Button